Friday, November 6, 2009

Minggu 46 (9/11/09 - 13/11/09)

Mata pelajaranSejarah 2
Tarikh 9/11/09 (Isnin)
Kelas6AK1
TajukUlangkaji / perbincangan pelbagai topik
Objektif
 1. Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan.
 2. Menganalisis kehendak soalan berkaitan
Kaedah / Aktiviti
 1. Penerangan
 2. sumbang saran
Kbkk
 1. menganalisis
Nilai/Unsur patriotisme
 1. Kerjasama
Konsep/ Istilah Meliputi semua konsep yang ada dalam teknik penyoalan seperti soalan bercorak sejauhmanakah, bincangkan, soalan perbandingan dan sebagainya.
RefleksiPerbincangan berjalan lancar. Pelajar menjawab setiap soalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak soalan.

Mata pelajaranSejarah 2
Tarikh 9/11/09 (Isnin)
Kelas5K2 dan 5S3
TajukUlangkaji Sejarah tingkatan 4
Objektif
 1. Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan
Kaedah / Aktiviti
 1. Penerangan
 2. sumbang saran
Kbkk
 1. menganalisis
Nilai/Unsur patriotisme
 1. Kerjasama
Konsep/ Istilah
 1. Zaman Reformation
RefleksiUlangkaji berjalan lancar. Bagaimanapun, pelajar masih tidak dapat menjawab setiap soalan dengan baik.

Mata pelajaranSejarah 2
Tarikh 10/11/09 (Selasa)
Kelas6AK1 dan 6AK3
TajukUlangkaji / perbincangan soalan dan jawapan pelbagai topik.
Objektif
 1. Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan.
 2. Menganalisis kehendak soalan berkaitan
Kaedah / Aktiviti
 1. Penerangan
 2. sumbang saran
Kbkk
 1. menganalisis
Nilai/Unsur patriotisme
 1. Kerjasama
Konsep/ Istilah peranan golongan intelektual, institusi pendidikan, dan golongan agama dalam kebangkitan nasionalisme.
RefleksiUlangkaji selesai.

Mata pelajaranSejarah 2
Tarikh 10/11/09 (Selasa)
Kelas6RK4/5
TajukPerbincangan jawapan bagi Peperiksaan Akhir Tahun
Objektif
 1. Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan
Kaedah / Aktiviti
 1. Penerangan
 2. sumbang saran
Kbkk
 1. menganalisis
Nilai/Unsur patriotisme
 1. Kerjasama
Konsep/ Istilah
 1. Usaha penyatuan sistem pendidikan
 2. Cara menjawab soalan berbentuk susunan proses sesuatu peristiwa.
RefleksiPerbincangan selesai.

Mata pelajaranSejarah 2
Tarikh 11/11/09 (Rabu)
Kelas5K2 , 5S3, 5K3
TajukUlangkaji Sejarah tingkatan 4 dan 5
Objektif
 1. Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan
Kaedah / Aktiviti
 1. Penerangan
 2. sumbang saran
Kbkk
 1. menganalisis
Nilai/Unsur patriotisme
 1. Kerjasama
Konsep/ Istilah
 1. Khulafa ar-rasyidin
 2. tanah rezab melayu
RefleksiUlangkaji selesai.

Tarikh
12/11/09 (Khamis)
Catatan
Majlis Graduasi dan Penyampaian Hadiah

Mata pelajaranSejarah 2
Tarikh 13/11/09 (Jumaat)
Kelas6AK3
TajukUlangkaji / perbincangan soalan dan jawapan pelbagai topik.
Objektif
 1. Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan.
 2. Menganalisis kehendak soalan berkaitan
Kaedah / Aktiviti
 1. Penerangan
 2. sumbang saran
Kbkk
 1. menganalisis
Nilai/Unsur patriotisme
 1. Kerjasama
Konsep/ Istilah Penegasan terakhir yang meliputi semua konsep yang ada dalam teknik penyoalan seperti soalan bercorak sejauhmanakah, bincangkan, soalan perbandingan dan sebagainya.
RefleksiUlangkaji selesai.

Tarikh 13/11/09 (Jumaat)
Kelas 6RK4/5
Catatan Mengawasi kelas peperiksaan ( BAHASA MELAYU).